SK   /   EN   /   HU   /   PL   /   DE   /   RU                                        

Obchodné príležitosti

v krajinách SK, CZ, PL, HU, UA, AT, DE, RS, RO, BG a iné štáty EÚ.


Spoločnosť DISY s.r.o. od roku 1992 poskytuje servis pri kúpe, predaji a vyhľadávaní obchodných príležitostí.

Záujemca zadá požiadavku telefonicky, SMS, e-mailom, alebo vo forme inzerátu a my hľadáme možnosti realizácie cez naše kontakty podobne telefonicky, e-mailom, vyhľadávaním v zdrojoch obchodných ponúk s priamym overením  platnosti.

Výsledok dostane záujemca obratom priamo, alebo na konci dňa ako zoznam nových prírastkov obchodných príležitostí, kde je kontakt na partnera.

Súbežne s týmto môže byť požiadavka zverejnená aj v inzercii na tejto stránke, kde sú aj iné možnosti prezentácie cez slogany, banery, profily...

Pridanie inzerátov, reakcie na inzeráty a registrácia sú bezplatné.

Platené služby sú len v prípade podpisu zmluvy.

Pri bezplatnej inzercii záujemca osloví skupinu našich členov, my si zapamätáme ponuku pre prípadný následný záujem.

Platený člen oslovuje všetkých a hľadáme pre neho riešenie aktívne a všade.

Obsah inzercie na tejto web stránke slúži tiež ako inšpirácia k novým aktivitám a obchodným kontaktom. Je tu možnosť informovať o nových produktoch, ich vlastnostiach, o použití a pod.

Nie je predmetom našich služieb sprostredkovanie, nepožadujeme žiadne provízie.

DISY s.r.o.
tel.: +421 911 922 572 (Communication - Slovak language)
Inzeráty, požiadavky, informácie posielajte na pobox@disy.sk
Slovensko


Register
X
Login - prihlásenie
* povinná položka
Not registered? Register now !
Ste neregistrovaný? Registrujte sa!

krátka registrácia z dôvodov ochrany proti SPAMu
umožní vám prístup ku kontaktom
...

Or continue without registration!
Pokračovať bez registrácie!

inzeráty sa zobrazujú bez kontaktov,
môžete reagovať cez formulár

Register
X
Registration
* povinná položka / required entry

Poľno / Agriculture
Potraviny / Food
Stroje / Vehicle, Machinery
Drevo / Wood
Suroviny / (Raw) materials
Ostatné / Others

Potvrdenie registrácie
X

Potvrdenie registrácie

Prosím, vložte registračný kód do kolonky.

* povinná položka


Požiadavka na nulovanie hesla.
X
Nuluj heslo
* povinná položka


Link na nulovanie hesla je odoslaný na e-mail.
X

Reset

X

Odhlásenie- Logout

LogOut - odhlásenie Chcete sa odhlásiť? Potvrďte!

Do you want to logout? Confirm!

X